02/15 / torstai 12.11.2015

YTHS:n toiminta on vaikuttavaa

YTHS:n toiminta on vaikuttavaa

12.11.2015

Terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi on haastavaa. Keskeinen kysymys on, teemmekö niitä asioita, joita terveydenhuoltolaki ja toimintaa määrittelevä asetus antavat tehtäväksemme.

Osaamisen onnistunut kohdentaminen asiantuntemuksestamme parhaiten hyötyville tuo vaikuttavuutta. Neljän vuoden välein toteutuva korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus (KOTT) auttaa meitä tuntemaan väestömme tarpeet ja kohdentamaan palvelumme viisaasti.

YTHS:llä osaamisvaatimukset on määritelty ammattiryhmittäin. Kukin työntekijä arvioi omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita esimiehensä kanssa kehityskeskusteluissa. Lähtökohtaisesti ammattihenkilöiden osaaminen on YTHS:llä ajantasaista. Kun työntekijöiden osaaminen ja jatkuvasti arvioitavat hoitokäytännöt ovat kunnossa, voidaan toiminnan odottaa olevan vaikuttavaa. YTHS:llä vaikuttavuus syntyy siitä, että suurin osa työajasta voidaan käyttää opiskelijoiden kanssa.

YTHS on jo vuosien ajan ollut aktiivinen palvelujen digitalisoimisessa ja saavuttanut näin todistettua kustannustehokkuutta. Opiskelijoiden terveyteen liittyviä tietoja on kerätty digitaalisesti mm. ensimmäisen vuoden opiskelijoiden sähköiseen terveyskyselyyn, rokotus- ja matkailuneuvontaan ja ehkäisyasiakkaan palveluketjuun liittyen. Digitaalisuus on auttanut meitä tavoittamaan opiskelijaväestömme aiempaa kattavammin. Digitaaliset prosessit säästävät aikaa, ja ammattihenkilöiden osaamista voidaan kohdentaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Säästyneelle ajalle on tärkeää käyttöä myös opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Digitaalinen palveleminen muuttaa palvelukulttuuria. Opiskelijan mahdollisuudet arvioida tilannettaan älykkäillä oirearvioilla, antaa esitietoja ja hallinnoida ajanvarauksiaan verkossa vapauttaa ammattihenkilöitä mm. rutiiniluonteisesta ajanvaraustyöstä. Opiskelijat ovat aiempaa valmistautuneempia kohtaamaan työntekijöitämme ja ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi sujuu siksi tehokkaammin. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden mahdollisuudet käyttää ydinosaamistaan ja saada aikaan vaikuttavuutta kasvavat.

Mikko Murtonen
YTHS:n johtajaylilääkäri

Kuva Sari Krappe

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit: