02/15 / torstai 12.11.2015

YTHS tutki

to 4. joulukuuta 2014 08.44.00

Dental fear, tobacco use and alcohol use among university students in Finland: a national survey

Vesa Pohjola, Lauri Rannanautio, Kristina Kunttu and Jorma I Virtanen

Tutkimuksessa selvitettiin tupakoinnin ja alkoholinkäytön yhteyksiä hammashoitopelkoon. Aineistona oli sähköisen terveyskyselyn (Sätkyn) vuoden 2011 vastaukset, yhteensä 8500 opiskelijalta. Opiskelijoista 5,4 % vastasi pelkäävänsä hammashoitoa erittäin paljon ja naiset yleisemmin kuin miehet. Analyyseissä huomioitiin ikä, sukupuoli, mieliala ja sosiaalisten tilanteiden pelko. Havaittiin, että runsaasti alkoholia käyttävät, mutta erityisesti säännöllisesti tupakoivat tai nuuskaavat kärsivät hammashoitopelosta muita useammin.

Artikkeli julkaistiin tänä vuonna BMC Oral Health -lehdessä 14:86 ja löytyy sähköisenä osoitteesta www.biomedcentral.com/1472-6831/14/86

Trends of weekly musculoskeletal pain from 2000 to 2012: National study of Finnish university students

A.M. Oksanen, K. Laimi, E. Löyttyniemi, K. Kunttu

Tutkimuksessa vertailtiin opiskelijoiden tuki- ja liikuntaelinoireiden esiintymistä vuosina 2000, 2004, 2008 ja 2012. Aineistona olivat Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset. Kaikkien oireiden todettiin yleistyneen kyseisenä 12 vuoden jaksona: niska-hartiaoireet 25 % à 29 %, alaselän vaivat 10 % à 14 % sekä hieman myös raajojen tai nivelten kivut sekä purentavaivat. Oireilu oli naisilla yleisempää kuin miehillä.

Artikkeli julkaistiin tänä vuonna European Journal of Pain -lehdessä 2014;18:1316-1322. Tutkimus sai positiivista huomiota lehden Commentaries-palstalla. Tutustu tutkimuksen tiivistelmään tästä.

Tiivistykset
yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: