02/15 / torstai 12.11.2015

YTHS:n Helsingin toimipisteen terveydenedistämistapahtumat
Maailman sydänpäivää vietettiin 29.9.2013. Kuvassa (vas.) terveydenhoitaja Ritva Salmén, keskellä Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtaja Tapio Hyrkäs ja terveydenhoitajaopiskelija Mari Pakola.

YTHS:n Helsingin toimipisteen terveydenedistämistapahtumat

28.11.2013

Syksyllä 2013 vietettiin mm. Sydänpäivää ja Univiikkoa. Tapahtumien tavoitteena on herätellä opiskelijoita kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiinsa.

Helsingin toimpisteen terveydenhoitajien laaja-alaiseen toimenkuvaan kuuluu yhtenä osa-alueena opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen.Tätä hoidetaan muun muassa järjestämällä erilaisia terveystapahtumia ja -tietoiskuja esimerkiksi yliopiston avajaisissa ja Helsingin yliopiston eri tiedekuntien sekä korkeakoulujen hyvinvointitapahtumissa. Esillä on sekä YTHS:n omia että valtakunnallisia terveysteemoja. Mukana tapahtumissa on asiantuntijoita eri ammattiryhmistä: lääkäreitä, fysioterapeutteja, suuhygienistejä ja laboratoriohoitajia.

Maailman sydänpäivää vietettiin 29.9.2013. Aihe oli esillä aulassa viiden päivän ajan, ja se herätti suurta mielenkiintoa vierailijoissa, joita kävi teemanäyttelypisteellä useita satoja. Ydinaiheena oli ”testaa terveystottumuksesi” sydänterveyden kannalta. Se sisälsi fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen terveyteen liittyviä keskusteluja. Erittäin onnistuneen teemanäyttelyn opiskelijoille ja henkilökunnalle oli järjestänyt opinnäytetyönään Helsingin Diakonissalaitoksen terveydenhoitajaopiskelija Mari Pakola. Hänen ohjaajana toimi terveydenhoitaja Johanna Eklundh. Teemanäyttelyn taustatekijänä oli terveydenhoitaja Ritva Salmén. Myös henkilöstöruokala Palmia osallistui tapahtumaan.

Univiikolla mukana terveydenhoitajat Kirsi Helosuo (vas.) ja Tiina Karppinen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univiikkoa vietettiin lokakuussa. Uninäyttelyn Helsingin toimipisteeseen rakensivat Mauri Kunnaksen hahmon Herra Hakkaraisen siivittämänä uniryhmän ohjaajat, terveydenhoitajat Kirsi Helosuo ja Tiina Karppinen. Tutustu hyvän unen saloihin YTHS:n oppaan sekä julisteiden avulla. Myös rentoutumisvinkkejä on saatavilla säätiön julisteesta.

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa puolestaan järjesteltiin Helsingin toimipisteessä marraskuussa. Terveystietopankista löytyy useita alkoholiaiheisia artikkeleja, joita voit käydä lukemassa.

"Haastamme kaikki ammattiryhmät mukaan tuomaan toteutusideoita ja nykytietoa sekä tekemään yhdessä tällaista terveydenedistämistyötä."

Töölön toimipisteen terveydenhoitajat

Kuvat Eija Berg ja Ritva Salmén

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: