02/15 / torstai 12.11.2015

Yhteisöterveystyö – mitä ja miksi?
Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden seuranta -seminaarissa 8.5.2012 luotiin suuntaviivoja yhteisöterveystoiminnalle.

Yhteisöterveystyö – mitä ja miksi?

28.11.2013

Kukaan meistä ei ole täysin itsenäisesti valinnut elämäntapaansa. Se on muotoutunut monimutkaisesti yhteiskunnan, oman sosiaalisen ryhmän sekä omien arvojen, asenteiden ja fysiologisten ominaisuuksien vuorovaikutuksessa.

Terveyden edistäminen tapahtuu kaikilla näillä tasoilla, makro-, meso- ja mikrotasolla. Ne ovat kaikki tärkeitä ja välttämättömiä. Makro- ja mesotason toiminta vaikuttaa koko kohdeväestöön. Tavoitteena on, että terveelliset ja hyvinvointia lisäävät valinnat ovat mahdollisia ja helppoja. Perinteinen yksilöllinen terveysneuvonta, tuki ja ehkäisevä työ on mikrotasoa.

Yhteiskunta luo raameja ja terveyden edellytyksiä: Et voi juoda rasvatonta maitoa tai syödä kevytlevitteitä, jos lainsäädäntö ei salli niiden tuottamista. On vaikea harrastaa pyöräilyä kaupungeissa ellei ole pyöräteitä. Kansalliset ohjelmat säätelevät rokotustoimintaa ja niin edelleen. Makrotason terveyden edistäminen sisältää siis yhteiskunnallisen vaikuttamisen, muun muassa terveyspolitiikan.

Yhteisöjen kulttuurilla ja toimintatavoilla on suuri merkitys. Niihin vaikuttaminen on yhteisöllistä terveyden edistämistä, mesotasoa. Sosiaaliset lähiyhteisöt kuten perhe, oppilaitos, kaveripiiri, harrastusyhteisö säätelevät vahvasti ihmisen elämäntyyliä. Opiskeluyhteisöt ovat opiskelijoille tärkeitä. Niiden vaikutus on suuri elämäntilanteessa, jossa nuori luo omaa itsenäistä aikuista elämäänsä. YTHS:n yhteisöterveystyö kohdistuukin juuri opiskeluyhteisöihin sekä yliopistoilla että ylioppilaskunnissa.

Hyvät opiskelun käytännön järjestelyt, opiskeluyhteisöön kuuluminen sekä yliopistolta saatu riittävä ohjaus ja tuki auttavat opiskelijaa jaksamaan. Puutteelliset järjestelyt ja ohjaus stressaavat ja aiheuttavat puolestaan oireilua. Kaveripiirin alkoholinkäytöllä tai tupakoinnilla on suuri vaikutus nuoren käyttäytymiseen. Samoin kumuloituvat hyvinvointia edistävät asiat. Esimerkiksi liikuntaharrastus vahvistuu, kun siihen on hyvät mahdollisuudet.

Yhteisöterveystyö ei ole mahdollista ilman hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteisöterveystyötä toteuttavat terveydenhuollon lisäksi niin yliopistot, ylioppilaskunnat kuin monet muut opiskelijoiden kanssa toimivat yhteistyökumppanit. Työn onnistumisesta nauttivat kaikki: opiskelijat parempana opiskelukykynä, yliopistot opiskelujen sujumisena ja terveydenhuolto vähentyneenä palvelujen tarpeena.

Ajankohtainen opiskeluympäristöjen arviointitoiminta kokoaa yliopistoissa tehdyn yhteisöterveystyön tuloksia yksiin kehyksiin.

Kristina Kunttu
yhteisöterveyden ylilääkäri

Seminaarin puheenvuoro on Åbo Akademin tilahallinnon driftsingenjör John Lassuksella. Vasemmalta katsoen paikalla ovat YTHS:n entinen johtajaylilääkäri Markku Kanerva, yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu, Turun yliopiston opintohallintopäällikkö Petri Sjöblom, YTHS:n terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari ja Turku-Rauma terveyspalveluyksikön johtaja Riitta Ollitervo-Peltonen. Oikalla edessä istuu YTHS:n psykologi Minna Martin.

Kuvat Terttu Vanonen

Lisää aiheesta:

  • YTHS:n terveyden edistämistoiminnan periaatteet ja toimintatavat (2011).

  • Artikkelit kirjassa Opiskeluterveys (2011, toim. Kunttu, Komulainen, Makkonen, Pynnönen.): Kunttu, Hämeenaho, Pohjola: Terveyden edistäminen opiskeluaikana (s. 102-106.).

  • Kunttu K. Psykososiaalisen ympäristön vaikutus terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen (s. 129-131).

  • yths.fi > Yhteisöterveys

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: