02/15 / torstai 12.11.2015

Tuki- ja liikuntaelinvaivat yleisiä opiskelijoilla

Tuki- ja liikuntaelinvaivat yleisiä opiskelijoilla

20.01.2013

Opiskelijoiden tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat yksi yleisimmistä käyntisyistä YTHS:ssä. Fysioterapian päämääränä on opiskelijan fyysisen ja sitä kautta myös psykososiaalisen hyvinvoinnin lisääminen.

Opiskelijoiden tuki- ja liikuntaelinoireet olivat vuonna 2011 toiseksi yleisin käyntisyy lääkäreillä ja neljänneksi yleisin terveydenhoitajilla.  Fysioterapeuteilla oli tuki- ja liikuntaelinvaivojen takia 10 199 vastaanottokäyntiä. Vastaavat käyntimäärät olivat terveydenhoitajilla 5 070 ja lääkäreillä 10 163 käyntiä. Kolme yleisintä fysioterapian käyntisyytä olivat alaselkä-, niska- ja polvioireet. Vastaavasti terveydenhoitajilla painottuivat jalka-, nilkka- ja polvioireet sekä lääkäreillä polvi-, alaselkä- ja selkäoireet.

Fysioterapia kannustaa huolehtimaan opiskelukyvystä

YTHS:n fysioterapian tavoitteena on motivoida ja tukea opiskelijaa huolehtimaan opiskelukyvystään liikunnan, liiketerapian ja terapeuttisen harjoittelun sekä ergonomiaohjauksen avulla. Fysioterapia painottuu itsehoitoon, neuvontaan ja yksilöllisten harjoitteiden ohjaamiseen. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan tarkoituksenmukainen fysioterapiajakso, jonka aikana voidaan tarvittaessa käyttää kipua helpottavia fysioterapeuttisia keinoja. Fysioterapian vaikuttavuutta mitataan erilaisilla fysioterapian mittareilla, asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä ryhmä- ja luentopalautteilla.

Opiskeluergonomia on oleellista hyvän opiskelukyvyn säilymisessä. Kaksi tuntia päivässä tietokoneen ääressä lisää niskaoireiden riskiä. Merkittävästi enemmän alaselkäoireita on nuorilla jotka käyttävät tietokonetta yli viisi tuntia päivässä. Fysioterapeutti ohjaa opiskelumenetelmien ja työvälineiden huomioimisen lisäksi opiskelijoiden työasentojen hallintaa ja taukoliikkeitä.

Päätetyöpisteessä kaikki kunnossa?

Vaativa ja monipuolinen työ

Fysioterapeutin työ YTHS:ssä on mielenkiintoista, monipuolista ja vaativaa. Moni YTHS:n fysioterapeutti toimii ainoana fysioterapeuttina toimipisteessään. Opiskelijoiden auttamiseksi fysioterapeutin on pystyttävä työskentelemään itsenäisesti ja tekemään oikeita johtopäätöksiä asiakkaan oireista.

Edellytys tulokselliselle fysioterapiatyölle YTHS:ssä on, että ammattitaitoa ylläpidetään osallistumalla aktiivisesti sisäisiin ja ulkopuolisiin täydennyskoulutuksiin. Vaikkakin asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi nuoria, löytyy paljon vaikeitakin oirekuvia, jolloin opiskelukyky voi olla uhattuna. Tällöin hoitoprosessissa tarvitaan moniammatillista lähestymistä, jota fysioterapeutti pystyy tukemaan oman alueensa asiantuntijana. Toisaalta nuoriin opiskelijoihin pystytään vielä vaikuttamaan monin fysioterapian keinoin ja liikunta- ja tapatottumuksia on helpompi muokata nuorena. Pääsääntöisesti opiskelijat ovat motivoituneita kuntouttamaan itseään.

Fysioterapian tarve opiskeluterveydenhoidossa laajenee

Fysioterapia kuuluu YTHS:n ydintoimintaan. Säätiön eri toimipisteissä työskentelee neljätoista fysioterapeuttia. Fysioterapiaa omana toimintanaan on Helsingissä, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Lappeenrannan ja Seinäjoen AMK-kokeilun myötä fysioterapian tarve opiskeluterveydenhoidossa on entisestäänkin korostunut.

Fysioterapeutit ohjaavat paljon fysioterapeuttisia ryhmiä kuten niska-selkäliikunta-, rentoutus-, ryhti-, ergonomia- ja lihashuoltoryhmiä. Fysioterapeutit ovat myös mukana moniammatillisissa ryhmissä kuten uni-, purenta- ja painonhallintaryhmissä. Vuonna 2011 niska-selkäliikuntaryhmissä oli runsas tuhat ja muissa fysioterapian ryhmissä lähes 800 käyntiä.

YTHS:n fysioterapeutit osallistuvat asiantuntijana myös opiskeluympäristön hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen. He ovat mukana yhteisöterveystyössä osallistuen terveystyöryhmiin, oppilaitoskäynteihin ja erilaisiin terveydenedistämistapahtumiin. Fysioterapeutit pitävät myös ergonomiainfoja ja -luentoja. Fysioterapeuttien yhteisöterveystyön osuus oli valtakunnallisesti 5.32 % vuonna 2011. Fysioterapeutit tekevät myös yhteistyötä YTHS:n ulkopuolisten sidosryhmien kanssa kuten Unisportin ja Yliopistoliikunnan kanssa. Säätiössä työstetään jatkuvasti myös verkkosivuille ajankohtaisia tuki- ja liikuntaelinaiheisia artikkeleita YTHS:n omaan opiskeluterveyden Terveystietopankkiin.

Teksti Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti

Kuva Juha Lampinen

Lähteet:
Opiskeluterveys -kirja
YTHS:n Niska-selkäopas
YTHS:n Laatukäsikirja
Vuosikatsaus 2011

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: