02/15 / torstai 12.11.2015

Terveyden edistämisen palapeli

Terveyden edistämisen palapeli

04.12.2014

Terveyden edistämistyö on lakisääteistä, suunniteltua ja organisoitua toimintaa opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi sekä opiskeluedellytysten parantamiseksi.

YTHS:llä on ollut terveyden edistämisen periaatteet ja toimintatavat -ohje vuodesta 1998 alkaen. Se on nykyisin osa laatukäsikirjaa ja kertoo mihin YTHS:ssä pyrimme terveyden edistämistoiminnalla ja millä keinoin. On ollut hieno nähdä, miten valtava kehitys toiminnassa on tapahtunut! Toimintaohjeen tuorein päivitys on tehty tänä vuonna.

Tiedon jakaminen on tärkeä osa työtä, samoin nuoren opiskelijan tukeminen aikuistumisen ja opiskelun vaativassa elämänvaiheessa. Näitä toteutetaan kaikilla vastaanotoilla, ryhmissä ja terveystarkastuksissa. YTHS on laatinut tai seulonut opiskelijoiden tarpeisiin sopivaa terveystietoa painettuihin ja sähköisiin aineistoihin, jotka ovat laajentuneet sähköisten mahdollisuuksien myötä huimin harppauksin. Sähköinen terveyskysely Sätky, Terveystietopankki ja -sivustot, itsearviointitestit, videot ja Jännä juttu -ohjelman tapaiset itseapupalvelut lisäävät opiskelijoiden mahdollisuuksia tukeen ja apuun.

Opiskelijoiden elinympäristöihin vaikuttaminen on oleellinen osa terveyden edistämistoimintaa. Opiskelukulttuureja ja opiskeluympäristöjä tulee kehittää niin, että opiskelija saa tukea opiskelukyvylleen. Tätä työtä YTHS ei voi tehdä yksin, vaan siinä tarvitaan yhteistyökumppaneita yliopistoilta, opiskelijajärjestöistä sekä muilta opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviltä tahoilta. YTHS:n rooli on olla asiantuntija ja aloitteentekijä terveyteen liittyvissä asioissa. Opiskeluympäristöjen arviointi on tärkeä osa tätä työtä.

Terveyden edistämistyö vaatii osaamista ja siksi henkilökunnan kouluttaminen kuuluu myös terveyden edistämisen kokonaiuuteen. Osaamista tarvitaan myös verkostotyöskentelyssä yhteistyökumppanien kanssa.

YTHS osallistuu valtakunnallisiin hankkeisiin, jotka liittyvät korkeakouluopiskelijoiden terveyteen ja opiskelukykyyn. Näin pyrimme edistämään tärkeiksi havaitsemiemme asioiden suotuisaa etenemistä. llman tutkittua tietoa on mahdotonta kehittää toimintaa. Valtakunnalliset terveystutkimukset ja Sätky tuottavat toiminnan pohjaksi tarpeellista tietoa.

Terveyden edistämistoimintaa seurataan ajankäyttökoodein ja raportointilomakkein. Myös uudessa potilastietojärjestelmässä toiminnan seuranta huomioidaan.

Terveyden edistämisen periaatteet ja toimintatavat -ohje on luettavissa tästä linkistä.

Teksti
yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: