02/15 / torstai 12.11.2015

Paikkaamatta paras!

Paikkaamatta paras!

12.06.2013

Tutkittua tietoa opiskelijoiden suunterveydestä ja hoidon tarpeesta tarvitaan jatkuvasti opiskeluterveyden suunnittelua ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa varten.

Kiitos Kristina Kuntun tekemien opiskeluterveystutkimusten, meillä on nykyisin tietoa opiskelijoiden terveyskäyttäytymisestä sekä suun ja hampaiden omahoidosta.

Totuus on tutkimuksia karumpi

Kuntun tutkimusten mukaan suomalaiset yliopisto-opiskelijat harjaavat hampaitaan edelleen huonosti, vaikka harjaustiheys on parantunut vuosituhannen vaihteesta. Vuonna 2000 noin kolmannes yliopisto-opiskelijoista harjasi hampaitaan kerran päivässä tai harvemmin, kun viimevuotisen tutkimuksen mukaan huonosti harjaavia opiskelijoita oli enää runsas neljännes.

Harjaamattomuus on näkynyt ja näkyy luonnollisesti myös vastaanotoilla. Esimerkiksi Tampereen YTHS:n toimipisteessä kävi hammaslääkärin tutkimuksessa tammi-lokakuussa 2010 yhteensä 3 393 opiskelijaa. Näistä naisia oli 53 % ja miehiä 47 %. Opiskelijoiden keski-ikä oli 26 vuotta. Karieshampaita oli keskimäärin naisilla 1,3 ja miehillä 1,8. Yhteensä korjaavaa hoitoa vaativia hampaita oli yli 5 200. Lähes kaikilla tutkituilla oli alkavaa, seurattavaa tai pysäytettävää kariesta.

Keskimääräinen DT ei Tampereellakaan kerro kuitenkaan koko totuutta. Opiskelijoita, joilla ei ollut tutkimushetkellä korjaavan hoidon tarvetta, oli 1599 (47,1 %).

Tutkituista 510 (15,0 %) oli sellaisia, joilla oli reikiä neljä tai enemmän. Heillä oli myös aikaisemmin hoidettuja hampaita keskimääräistä enemmän. Korjaavan hoidon tarve on siis uuri ja työllistää paljon hoitohenkilöstöä.

Paikkaamatta paras!

Koska korjaavaa hoitoa tekevän hoitohenkilökunnan lisääminen ei ole mahdollista, tarvitaan uusia toimintatapoja karieksen hallintakeinojen löytymiseksi ja potilaiden omahoidon parantamiseksi.

Kansainvälinen ICDAS-systeemi (the International Caries Detection and Assessment System) tarkoittaa karieksen pysäytyshoitoa. Se korostaa potilaan omaa vastuuta, ja sen keskeisiä ajatuksia ovat: Kariesvaurioiden eteneminen pitää pysäyttää aina, kun se on mahdollista sekä Puhdas hammaspinta ei reikiinny.

Olemme Tampereella pyrkineet pysäyttämään ICDAS-systeemin avulla kariesta noin vuoden ajan. Uuden ajattelun oppiminen ja sisäistäminen oli alkuvaiheessa vaikeaa, mutta opiskelijoiden innokas vastaanotto sai henkilökunnankin paneutumaan asiaan. Pysäytyshoidon vaikuttavuutta on vaikea arvioida niinkin lyhyessä ajassa kuin vuodessa, mutta tällä hetkellä näyttää hyvältä. Ohjelmaan valitut opiskelijat ovat kiitettävästi parantaneet puhdista, fluorin ja ksylitolin käyttöä, ja he ovat olleet myös kiinnostuneita mm. napostelun ja juomien happamuuden haitallisuudesta. Voimme taas käyttää myös hyödyksemme aikaisemmin olleita hyviä hankkeita suunterveyden lisäämiseksi.

Mikä on karies?

Karies on hampaiden pinnalla kasvavien happoa tuottavien mikrobien aiheuttama sairaus, joka vaurioittaa hampaita. Happojen vaikutuksesta hammas reikiintyy vähitellen ja lopulta tuhoutuu, jos mitään ei tehdä kariesvaurion etenemisen pysäyttämiseksi. Reikiintymisen alkuvaiheessa hampaan pinta voi kovettua uudestaan eli reikiintyminen pysähtyy, jos mikrobien hapontuottoa pystytään hillitsemään.
Vaurioiden määrään ja laajuuteen vaikuttavat mikrobien lisäksi ravinto, syljen määrä ja laatu sekä aika, jonka hampaan pinta on plakin peittämä. Kariesvauriot syntyvät yleensä hampaan vaikeasti puhdistettaviin kohtiin.

 

Paikkaamatta paras -juliste

Teksti Annukka Vuorinen
Kuvat Jami Hellman, Rodeo

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: