02/15 / torstai 12.11.2015

Opiskelijan parempaa painonhallintaa

Opiskelijan parempaa painonhallintaa

12.06.2013

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen 2012 mukaan opiskelijoiden ylipaino on lisääntynyt vuodesta 2000 lähtien. Noin 40 % miesopiskelijoista ja 23 % naisopiskelijoista on ylipainoisia. Terveyteen ja painonhallintaan panostaminen onkin vaativa laji.

Monella on kokemusta siitä, miten vaikeaa on pysyä hyvässä päätöksessä ja muuttaa elämäntapoja terveellisemmäksi. Yksin päätös ja tieto harvoin johtavatkaan pysyvään tulokseen: muutokseen tarvitaan motivaatiota. Elämässä on monia painonhallintaa hankaloittavia asioita. Näiden asioiden tunnistaminen, tiedostaminen ja niihin vaikuttaminen ovat tärkeitä juttuja pysyvissä elämäntapamuutoksissa.

Vaikka ylipainon mukanaan tuomat terveysriskit pitää huomioida terveydenhuollon vastaanotoilla, on yhtä tärkeää pyrkiä ennaltaehkäisevän terveysneuvonnan keinoin puuttumaan syihin, jotka johtavat ylipainon lisääntymiseen. Onneksi YTHS:n sähköinen terveyskysely – tuttavallisemmin Sätky – on ollut loistava näköalapaikka seurata opiskelijoiden terveyttä ja terveystottumuksia.

Sätky on opiskelijan herätyskello

Sätkyssä kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille lähetetään kyselylomake, jonka avulla he arvioivat omaa terveydentilaansa. Myös painonhallinnasta on kysymyksiä. Jos opiskelijan saa hälytysmerkinnän esimerkiksi ylipainoon liittyen, tarjoutuu kyselyn avulla oivallinen mahdollisuus varhaiseen puuttumiseen ja vaikuttamiseen.

Syksystä 2012 lähtien YTHS on voinut antaa Sätkyssä hyvin yksilöityä palautetta opiskelijan terveyteen liittyen, koska olemme säätiössä saaneet käyttöömme uusia terveyden edistämisen työkaluja.

Ruokapäiväkirja kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Terveydenhoitajilla on käytössään sähköinen ruokapäiväkirja, jota voi käyttää monipuolisesti ravitsemusneuvonnassa. Sen avulla saadaan visuaalinen kokonaiskuva siitä, mitä ja miten opiskelija on päivän aikana aterioinut ja liikkunut. Kuviin perustuvan päiväkirjan avulla terveydenhoitajan on helppo hahmottaa asiakkaan ruokailurytmi, annoksen koko ja se, mitä lautaselle on lopulta koottu. Kuvien avulla on myös hyvä lähteä keskustelemaan tarvittavista muutoksista.

Sähköistä ruokapäiväkirjaa voi hyödyntää niin syömishäiriöpotilaiden kanssa kuin ylipainoon liittyvässä painonhallinnan ohjauksessa tai vaikkapa terveellisten ravitsemustottumusten tukemisessa.

Puntaroi painoa verkossa

VerkkoPuntari on puolestaan Satakunnan sydänpiirin tuottama verkkoympäristössä toimiva kustannustehokas ja ekologinen toimintamalli painonhallinnan ohjaukseen. Sairaanhoitopiirit ovat alueellisesti järjestäneet maksuttomia VerkkoPuntari-ohjaajakoulutuksia terveydenhuollon ammattilaisille. Ohjaajakoulutuksen saanut ohjaaja saa käyttäjätunnukset verkkoympäristöön, jossa on valmis koulutusmateriaali. Opiskelijan ohjaaminen tapahtuu verkossa. Kaikki Joensuun ja Savonlinnan toimipisteiden terveydenhoitajat on koulutettu VerkkoPuntari-ohjaajiksi.

Joensuun toimipisteessä on ollut kolmen vuoden ajan toiminnassa myös Panosta Terveyteen –ryhmä (PaTe).

PaTe- ryhmässä opiskelija opettelee pysyvät elämäntapamuutokset vähitellen. Kun muutokseen pyritään pienin askelin, tavoite saavutetaan jopa yllättävän helposti ja pysyvästi. Ryhmän tavoitteena on löytää jokaisen omat terveyden ja painonhallinnan esteet ja opetella eroon epäterveellisistä elämäntavoista.

Ryhmän vastuullisena ohjaajana toimii terveydenhoitaja. Ryhmässä vierailee asiantuntijoina yleislääkäri, ravitsemusterapeutti, hammaslääkäri ja suuhygienisti, psykologi, psykiatri ja terveydenhoitaja. Ryhmä kootaan vastaanottojen kautta. Ohjaaja käy ennen ryhmän alkamista lyhyen henkilökohtaisen haastattelutuokion osallistujien kanssa, jotta sitoutuminen ja motivaatio toimintaan varmistetaan.

Aluksi ryhmä kokoontuu noin kymmenen kertaa lähes viikottain. Osa tapaamiskerroista on luentotyyppistä ohjausta, jonka pohjalta käydään keskustelua. Osassa ryhmätapaamisista on ohjattua liikuntaa. Tapaamiskertojen välillä on kotitehtäviä. Säännöllisten tapaamisten jälkeen kokoonnutaan seurantatapaamisiin neljä kertaa noin kuukauden välein. Yhteydenpitoa tapaamiskertojen välillä pidetään Nicenet- verkkoluokan kautta.

Palaute PaTe-ryhmistä on ollut hyvin kannustavaa:

”Jokaisella ryhmäläisellä oli varmaankin ainakin hieman erilaiset tavoitteet kuin toisella. Itse huomasin, että viime kädessä vain minä itse olin se, joka päättää mitä syön ja miten paljon liikun jne. Ehkäpä tätä asiaa on jatkossakin uusissa ryhmissä tuoda esille, kuten tässäkin PATE-ryhmässä tehtiin. Toisaalta ryhmäläiset saivat informaatiota muistakin asioista kuin laihduttamistavoista, kuten järkevistä liikunnan muodoista tai vaikkapa tiettyjen ruokien sisältämistä kalorimääristä. Kiitos teille YTHS:lläisille PaTe-ryhmän järjestämisestä!"

Teksti
Arja Makkonen, vastaava terveydenhoitaja, Joensuu
Jonna Kekäläinen, terveydenhoitaja, Kuopio

Kuvat Johanna Erjonsalo

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: