02/15 / torstai 12.11.2015

Terveydenhuollon palvelujärjestelmä myllerryksessä
YTHS:n toimitusjohtaja Katariina Poskiparta.

Terveydenhuollon palvelujärjestelmä myllerryksessä

04.12.2014

Suomen terveydenhuollon palvelujärjestelmä on muutoksessa sote-uudistuksen myötä. Myös rahoitusmalli myllätään. Samaan aikaan asiakkaille on tuotettava laadukkaat palvelut ja elettävä organisaation normaalia elämää. Normaalia on myös toiminnan kehittäminen.

YTHS:ssä uudistetaan ensi vuonna paljon palveluja tukevaa toimintaa. Meillä otetaan vaiheittain käyttöön uusi potilastietojärjestelmä Acute. Sen myötä lisätään itsepalvelua ajanvarauksessa opiskelijaportaalia hyödyntämällä. Samalla siirrytään potilastietojen kirjauksessa valtakunnallisten määräysten mukaiseen rakenteiseen kirjaamistapaan ja kansallisten määritysten mukaiseen kliinisen toiminnan sisällön raportointiin. Tämä mahdollistaa kansallisesti vertailukelpoisen tilastotiedon tuottamisen. Samalla se tuo näkyväksi myös YTHS:n ennaltaehkäisevän toimintatavan aiempaa paremmin.

Nämä uudistukset ovat YTHS:n toiminnan arvioimisen kannalta erittäin tervetulleita. Pystymme näyttämään mitä teemme, kuinka paljon siihen käytämme rahaa ja mitä saamme aikaan. Me toimimme kustannustehokkaasti, ja meidän pitäisi vielä pystyä osoittamaan se muillekin.

Opiskelijoiden palveluita uudistetaan mahdollistamalla alueellisesti tai valtakunnallisesti keskitettyjen yleislääkäri-, erikoislääkäri- ja neuvontapalveluiden käyttö. Jatkamme edelleen teknologia-avusteisten etäkonsultaatioiden levittämistä normaaliksi toiminnaksi. Tämä mahdollistuu paremmilla päätelaitteilla ja kuvien hyvällä laadulla. Erityispalvelut saadaan valtakunnallisesti kaikkien käyttöön. Kokeilemme virtuaalisia terveystapaamisia sekä tarjoamme mahdollisuuden hoidontarpeen arviointiin videoyhteydellä.

Kehittäminen ja toiminnan uudistaminen edellyttää tietenkin henkilökunnan koulutusta. Sisäistä koulutusta itseopiskeluna ja ryhmissä on YTHS:ssä tarjolla ensi vuonna runsaasti.

YTHS haluaa olla kehityksen kärjessä!

Katariina Poskiparta
toimitusjohtaja

Kuva Jukka Alasaari

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi:

Lisää uutisia samasta kategoriasta

YTHS:n toiminta on vaikuttavaa