02/15 / torstai 12.11.2015

Mikä on YTHS:n

Mikä on YTHS:n "tuote"?

20.01.2013

Löysin sattumalta arkistostani vanhan lehtileikkeen vuodelta 2005. Siinä kirjailija Hannu Raittila pohtii, mikä on kunnan tuote?

Pohdinnan jälkeen hän päätyy tulokseen …sama kuin kodin. Niiden ei ole määrä tuottaa voittoa, vaan elämää.

Teksti jäi ajatuksiini. Ei kai kotien tai kuntien voittoa tarvitse tuottaa, mutta on parempi, että jotain jää säästöönkin, vaikka meitä kotimarkkinoiden kysynnän tärkeyden nimissä kehotetaan kuluttamaan. Ok. Kulutetaan, mutta kulutetaan sitten lähellä ja eettisesti kestävällä tavalla tuotettua, jos sitä vain on tarjolla.

Mutta mikä on YTHS:n "tuote"?

YTHS tuottaa yliopisto-opiskelijoille yhtenä kokonaisuutena kaikki opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut. Toiminnan alkuaskeleet ovat jo ajalta ennen toista maailmansotaa. Tuberkuloosilääkäri Göta Tingvald-Hannikainen aloitti vuonna 1932 ylioppilaiden keuhkotarkastukset. Vuonna 1946 tarkastukset liitettiin Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) aloittamaan laajempaan ylioppilaiden terveydenhuoltotoimintaan. Edelleen vuonna 1954 SYL säätiöi toiminnan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöksi, joka nykyään saa toiminnan rahoituksestaan n. 80 % julkiselta sektorilta.

YTHS:n ”tuote” on työkykyinen ja työkuntoinen, akateemisesti koulutettu, useimmiten nuori aikuinen, joka opintojensa jälkeen on valmis uuteen vaiheeseen elämässään. Mutta näitä terveitä akateemisesti koulutettuja aikuisia ei synny ainoastaan YTHS:n tuotteena. Myös yliopistojen, opintopsykologien ja -kuraattoreiden, ylioppilasliikkeen, opiskelijoiden liikuntajärjestöjen ja opiskelijan oma panos on aivan oleellinen - ja monen muun.

Meillä on paljon erilaisia osatavoitteita: laadukas terveyden edistämistyö, yhteisöterveystyö, korkean ammattietiikan omaavan henkilöstön täydennyskoulutus, hyvä erityisosaaminen nuorten terveystarpeissa ja seksuaaliterveys, ansiokas tutkimustoiminta jne. Tämän lehden eri artikkeleista huomaa, kuinka hienoa ja osaavaa työtä YTHS:n terveyden edistämistyö on.

YTHS:n perustyö, terveyden- ja sairaanhoidon vastaanottotyö ja sen kehittäminen, ovat myös tärkeä ja keskeinen osa työtämme. Tästä huolehtiminen on oleellista yksittäisen opiskelijan opiskelukyvyn kannalta. YTHS toteuttaa jo nyt upealla tavalla välittömän yhteydensaannin velvoitteen sekä lääketieteellisesti perustellun hoidon tarpeen arvioinnin. Mutta joiltain osin odotusajat vastaanotoille ovat liian pitkät. Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa ei ole yksityiskohtaisesti kirjattuja tavoitteita vastaanottotyöstä ja sen kehittämisestä.

YTHS:n hallituksessa käydyn keskustelun pohjalta kuitenkin vuoden 2013 yksi tavoite on arvioida vastaanottotoimintaa ja lyhentää vastaanotolle pääsyn odotusaikoja.          

YTHS-työn tavoitteen tulee olla nykyistä vielä parempi opiskelijoiden opiskelukyky ja siitä huolehtiminen, niin terveyden edistämistyön kuin hyvän vastaanottotoiminnan avulla. Voittoa tuottamatta.

Jukka Männistö
toimitusjohtaja


Kuva Sari Krappe

 

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi:

Lisää uutisia samasta kategoriasta

YTHS:n toiminta on vaikuttavaa