02/15 / torstai 12.11.2015

Digitaalinen omahoito säästää aikaa ja rahaa
Asiakas yhteydessä päätelaitteen välityksellä lääkäriin terveydenhoitajan vastaanotolla.

Digitaalinen omahoito säästää aikaa ja rahaa

12.11.2015

Asiakkaat odottavat terveydenhuollolta rohkeutta ja uudistuksia.

YTHS on tehnyt omahoitopalveluiden kokeiluja Suomessa monen vuoden ajan. Vuonna 2014 yleisterveyden vastaanottokäyntien määrä laski noin 5 prosenttia vuodesta 2013 samalla kun kontaktimäärät kasvoivat  prosentin enemmän.

YTHS on tietoisesti lisännyt virtuaaliasiointia vastaanottokäyntien sijasta.

Vähemmän kustannuksia ja tyytyväisempiä asiakkaita

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra teetti toukokuussa 2015 virtuaalisen omahoidon vaikuttavuusselvityksen YTHS:ssä pilotoiduista tai käytössä olevista digitaalisista omahoidon ratkaisuista. Selvityksen toteutti HMV PublicPartner Oy.

Analyysissä tarkasteltiin verkossa toteutettavaa tiedonkeruuta osana terveystarkastusprosessia, sähköistä raskauden ehkäisyyn liittyvää hoidon itsearviota, etävastaanottoja sekä keskitettyä rokotus- ja matkailuneuvontaa. 

Analyysissa todettiin, että YTHS on saanut säästöjä tarkasteltujen palvelujen osalta vuositasolla yli 300 000 euroa. Opiskelijoiden tavoitettavuus on samanaikaisesti merkittävästi parantunut, ja palvelujen vaikuttavuutta voidaan edelleen lisätä. Lyhyellä aikajänteellä toteutettavissa oleva säästöpotentiaali on jopa yli 400 000 euroa vuodessa.

Ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille toteutettavan sähköisen terveyskyselyn eli Sätkyn palautteenannon hyödyt perustuvat vastaanottojen terveystapaamisiin käytetyn ajan tehostumiseen sekä suuntaamiseen niitä eniten tarvitseville. Paperipohjaisesta kyselystä verkkoon siirtyminen laski kokonaiskustannuksia 250 000 euroa vuodessa ja hoitajien työmäärää yli 800 henkilötyöpäivää vuodessa.

Ehkäisyasiakkaan verkossa toteutettava hoidon itsearvio nopeuttaa opiskelijan saamaa palvelua ja vähentää puhelimitse tehtyjä yhteydenottoja. Hyödyt  perustuvat hoitopolkuun käytetyn ajan tehostumiseen sekä lukuisten vastaanottokäyntien korvaamiseen sähköisellä palautteella ja eReseptillä. Verkossa toteutettavaan itsearvioon siirtymisen arvioidaan laskevan kokonaiskustannuksia 54 prosenttia ja ammattilaisen työmäärää noin 500 henkilötyöpäivää vuodessa. Tavoitettavuuden tehostamisen arvioidaan vähentävän edelleen kokonaiskustannuksia yli kymmenen prosenttia.

Palvelujen saatavuus on tärkeintä

Etävastaanottojen ja -konsultaatioiden avulla ei saavuteta merkittävää henkilötyökustannusten laskua (-5 %), vaan ensijainen tavoite on palvelun hyvä saatavuus ja erillisten vastaanottokäyntien väheneminen. Etäkonsultaation yhdistyessä osaksi virtuaalivastaanottoa voidaan myös henkilötyötä organisoida uudella tehokkaalla tavalla mm. muodostamalla etäkonsultaatiota antavia palveluryhmiä.

Keskitetyn rokotus- ja matkailuneuvonnan hyötyjä ovat palvelun mahdollistama korkea asiantuntemus, asiakkaan saama nopea, vaivaton ja paikasta riippumaton palvelu.

Tulevaisuuden virtuaalivastaanotolla tarkoitetaan sähköisten esitietojen, hoitopolkujen sekä videovastaanottojen ja konsultaatioiden muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta, jossa opiskelija saa palvelua soveltuvissa tilanteissa myös ilman vastaanottokäyntiä. Virtuaalivastaanottomallin avulla käsittelyä siirretään hoitoprosessin alkupäähän, moniportaisuutta vähennetään, hoitajan osaamista hyödynnetään aiempaa paremmin ja lääkärin työtä tehostetaan.

Digitaalinen terveydenhuolto vaatii toimintamallimuutoksia

Kehityssuunta edellyttää toimintamallimuutoksia, uusia työvälineitä ja tietojärjestelmäkehitystä. Opiskelijan näkökulmasta keskeistä on palvelun hyvä saatavuus sekä mahdollisuus palveluun ilman fyysistä vastaanottokäyntiä. Keskipitkällä aikajänteellä on mahdollista lisätä itsepalvelua ja kohdentaa henkilötyötä sitä eniten tarvitseville. Oletettavaa on, että virtuaalivastaanotto madaltaa opiskelijan kynnystä hakeutua palvelun käyttäjäksi, mikä mahdollistaa painopisteen siirtämistä myös ennaltaehkäisevään toimintaan.

YTHS:n asiakaskunta heijastaa tulevaisuuden asiakaskuntaa, joka on tottunutta asioimaan verkossa, käyttämään digipalveluita sekä haastaa terveydenhuoltoa jatkuvasti uusien tehokkaiden palvelumuotojen kehittämiseen.

Teksti Hanna Kari
YTHS:n terveyspalvelupäällikkö

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi:

Lisää uutisia samasta kategoriasta

Digitaalinen omahoito säästää aikaa ja rahaa