02/15 / torstai 12.11.2015

YTHS ja opiskelijoiden suunterveys Somessa

YTHS ja opiskelijoiden suunterveys Somessa

12.06.2013

YTHS:n Facebook-sivut on perustettu toukokuussa 2010. Terveyden edistäminen, luotettavan, tutkitun tiedon välittäminen sekä ajankohtaisista asioista tiedottaminen ovat tärkeintä sisältöä sivullamme. Vaikka Facebook tarjoaa erinomaisen alustan viestintään, kaikki opiskelijat eivät toistaiseksi ole ”tykänneet” meistä: vain alle 2000 tykkääjää on kirjautunut.

Teimme Tampereella melkein neljäntuhannen opiskelijan tutkimuksen suunterveydestä. Huomasimme, että opiskelijoilla oli, paitsi paljon korjaavan hoidon tarvetta, myös selviä puutteita omahoidossa. Me kaikki tiedämme, että terveydenhuollon resurssit ovat vähäiset kysyntään nähden, joten itsehoitoon ja terveellisten vaihtoehtojen valitsemiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota.

Facebook-sivuillamme on tähän mennessä ollut kolme suunterveyden online-tapahtumaa. Kaksi kertaa aiheena oli hammashoitopelko ja kerran viisaudenhampaisiin liittyvät asiat. Hammashoitopelko valittiin aiheeksi, koska puolet aikuisista pelkää hammashoitoa jonkin verran ja jopa joka kymmenes niin paljon, että tulee vain pakon edessä hammaslääkäriin.

Opiskelijat eivät kuitenkaan osanneet tai halunneet kysyä hammashoitopelosta Facebookissa. Ehkä hammashoitopelko on niin intiimi asia, ettei siitä haluta kysyä lisätietoja omalla nimellä. Mutta vaikka kysymyksiä oli aika vähän ja online-tapahtuma sitoi hammaslääkärin työpanosta, se oli silti myönteinen kokemus.

Viisaudenhammas on tavallaan neutraalimpi aihe ja sekin koskettaa hyvin suurta joukkoa. Siitä on myös helpompi kysyä. Poistoindikaatiot, puudutus, kipu ja sen hoito sekä jälkivaivat olivat yleisimmät kysymykset.

Miksi suunterveyden online -teemapäivät eivät saaneet toivomaamme huomioita? Yksi syy voi olla opiskelijalta saatu palaute: ”Tämänkaltainen Kysy, niin saat vastauksen -metodi sitoo asiakkaan hankalasti kiinni juuri kyseiseen ajankohtaan.” Jos kysymyksiä voisi tehdä etukäteen, niitä tulisi enemmän. Vastaukset olisivat kaikkien luettavissa teemapäivänä. Tapahtumaa pitää myös mainostaa enemmän. Tällä tavoin toimintaa voisi kehittää.

Tule mukaan – kehitytään yhdessä!

Facebook toimii periaatteessa hyvin terveydenedistämisen ja tiedonjakamisen kanavana. YTHS:n päivitykset näkee noin tuhat ihmistä. Nykyinen seinämme tai aikajana ei ole riittävän houkutteleva. Meillä voisi helposti olla 50 000 tai jopa enemmän tykkääjiä, kun osaisimme toimia oikein ja kiinnostavasti.

Kiinnostavuutta varmasti lisää, kun terveyspalveluyksiköt tiedottavat Facebook-tiimin jäsenille omista tapahtumistaan, liittävät mukaan esim. kuvia tempauksista ja kertovat mielenkiintoisiksi kokemansa linkit päivittäjille.

Facebook-tiimin jäsenet ottavat mielellään ideoita ja vinkkejä aivan jokaiselta YTHS:n työntekijältä. Tiimiin kuuluvat viestintäpäällikkö Sari Krappe, viestintäassistentti Sini Kivijärvi, terveydenhoitajat Jonna Kekäläinen (Kuopio) ja Johanna Eklund (Helsinki) sekä hammaslääkäri Marjo Tipuri (Tampere).

Mikä ihmeen SOME? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoympäristöä, jossa jokainen pystyy lähettämään ja vastaanottamaan viestejä. Some on vuorovaikutteinen viestintätapa, joka parhaimmillaan tukee osallistujien keskinäistä viestintää monin tavoin. Viestintä voi olla joko reaaliaikaista (kuten chat tai videokokoukset) tai viivästynyttä (kuten Facebook-keskustelu tai blogit). Sanallisen viestinnän rinnalla sosiaalisessa mediassa käytetään runsaasti kuvia ja videoita. Sosiaalinen media poikkeaa muista viestinnän kanavista nopeutensa, avoimuutensa ja laajuutensa puolesta. (Edu.fi)
Facebook on maailman suosituin sivusto, syyskuussa käyttäjiä oli yli miljardi kuukaudessa. Suomessa aktiivisia käyttäjätunnuksia on noin kaksi miljoonaa. Yhteisöjäsenten sivuilla voi usein vierailla myös rekisteröitymättä, joten käyttäjiä on todennäköisesti enemmän.

 

facebook.com/ylioppilaidenterveydenhoitosaatio

Teksti Annukka Vuorinen ja Marjo Tipuri
Kuvat Jami Hellman, YTHS viestintä

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: