02/15 / torstai 12.11.2015

Terveydenhoitajan työkalupakki apuna psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisessa
Työkalupakin materiaalin henkilökunta pääsee kätevästi lukemaan klikkaamalla työpöydällä olevaa kuvaketta.

Terveydenhoitajan työkalupakki apuna psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamisessa

28.11.2013

Hoitotakuulain (2005) myötä me YTHS:n terveydenhoitajat vastaamme myös mielenterveyden hoidontarpeen arvioinnista. Nykyisin me myös osallistumme aiempaa enemmän psyykkisesti oireilevien opiskelijoiden hoitoon.

Terveydenhoitajan työnkuvan näin muuttuessa huomasimme täällä Tampereen toimipisteessä kaipaavamme nykyistä selkeämpää hoitomallia, vastuun rajojen selkiyttämistä ja ennen kaikkea toimivia työvälineitä työmme tueksi. Päätimme hoitomallin kehittelyn ohella koota jo olemassa olevaa terveydenhoitajan työhön soveltuvaa materiaalia ”työkalupakiksi” oman ja tamperelaisten kollegoidemme työn tueksi. Terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari ja entinen johtajaylilääkäri Markku Kanerva esittivät meille toiveen laajentaa idea säätiötason hankkeeksi, ja tässä yhteydessä hoitomallin kehittäminen otettiin myös osaksi säätiön masennuspotilaan hoidon toimintaprosessia.

Työkalupakin sisältö ja sen käyttö

Koottuamme aineiston muotoilimme sen alkuperäisen nimensä mukaisesti sähköiseksi työkalupakiksi. Jaottelimme sisällön kolmeen eri tasoon.

Työkalupakin ylimmässä tasossa ovat niin sanotut peruspalikat, eli hoitomallin kuvaus ja suuntaviivoja asiakastyöskentelyyn. Keskimmäinen taso sisältää eri tilanteisiin sopivia testejä ja arviointilomakkeita, itsetuntemusta ja itsehoitoisuutta vahvistavia tehtäviä sekä psykoedukaatiota tukevia lukemistoja. Työkalupakin alimmassa tasossa on kognitiivisperusteinen syventävä osuus, jonka avulla työntekijä voi paneutua yhdessä asiakkaan kanssa hänen arvo-, ajattelu- ja tunnemaailmaansa myötätunto- ja läsnäolosuuntaisia metodeja käyttäen.

Helmikuussa 2013 Tampereen toimipisteen terveydenhoitajille järjestettiin kaksi koulutusiltapäivää työkalupakin käytöstä ja siihen liittyvistä taustateorioista. Koulutuksen jälkeen käynnistyi pilottivaihe, joka jatkuu tämän vuoden loppuun saakka. Pilottivaiheen aikana on mahdollisuus harjoitella työkalupakin käyttöä osana päivittäistä hoitotyötä.

Terveydenhoitajat ovat kommentoineet työkalupakkia seuraavasti:
”Pakissa on paljon hyödyllisiä apuvälineitä. Osa on jo tullut tutuksi ja niitä käytänkin jo paljon.”
”Kaiken kaikkiaan pakki on helpottanut työtäni ja tuonut paljon uutta työhöni haastavien opiskelijoiden parissa.”
”Olen tutustunut muutamiin aihe-alueisiin tarkemmin ja käyttänyt jo useita työkaluja ja todennut ne toimiviksi.”

Pilottivaiheessa meillä on tukenamme työkalupakin sisällön tunteva, kognitiivisiin työtapoihin perehtynyt työnohjaaja. Saatujen käyttökokemusten perusteella työkalujen toimivuutta ja käyttökelpoisuutta arvioidaan ja kehitetään. Vuoden 2014 alussa on tarkoitus järjestää työkalupakkikoulutus kaikille säätiön terveydenhoitajille. Suunnitteilla on myös työkalupakin sisällyttäminen osaksi YTHS:n uutta sähköistä potilastietojärjestelmää vuoden 2015 aikana.

Anna Malmberg-Virta ja Ritva-Liisa Hannula

Me työkalupakin kehittäjät toivomme kootun aineiston helpottavan terveydenhoitajien työtä, lisäävän työtyytyväisyyttä sekä vahvistavan työssä jaksamista. Toivomme sen parantavan myös työn hallittavuutta, ja innoittavan uudenlaisten työmuotojen kokeilemiseen ja käyttöönottoon. Toivomme uskallusta lähteä asiakkaan kanssa ”löytöretkelle”, ilman tarvetta tarjota valmiita ja usein vastustusta herättäviä ratkaisumalleja. Voimavarat ja vastaukset löytyvät yleensä asiakkaasta itsestään. Meidän tehtävämme ei ole terapiatyö, vaan läsnäoleva kuunteleminen, vuorovaikutus ja asiakkaan tunteiden validoiminen. Jäsennellyn hoitomallin tavoitteena on yhtenäistää hoitokäytäntöjä, selkiyttää vastuunrajoja, järkevöittää ajankäyttöä ja vähentää hoitojen päällekkäisyyksiä.

Terveydenhoitajat Ritva-Liisa Hannula ja Anna Malmberg-Virta
Tampereen toimipiste

Avaa työkalupakki-kuva pdf-tiedostona.

Kuvat Anna Malmberg-Virta ja Rita Jähi

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: