02/15 / torstai 12.11.2015

Seminaari terveystutkimuksesta ja opiskelukyvystä
Kuvassa oikealla edessä YTHS:n toimitusjohtaja Jukka Männistö (vas.) ja entinen johtajaylilääkäri Markku Kanerva, Metropolian rehtori Riitta Konkola ja YTHS:n valtuuskunnan puheenjohtaja Jorma Huuhtanen.

Seminaari terveystutkimuksesta ja opiskelukyvystä

12.06.2013

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö järjesti helmikuun 13. päivänä seminaarin Opiskelijan omppupäivä – terveystietoa ja opiskelukykyä, jossa mm julkaistiin Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012. Terveystiedon mehukasta omenaa oli haukkaamassa täysi Metropolia-salillinen väkeä.

YTHS:n valtuuskunnan puheenjohtaja Jorma Huuhtasen seminaariavauksen jälkeen yleisön katse kiinnittyi yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttuun – 12 vuotiaan terveystutkimuksen ”äitiin”. Laajasta tutkimuksesta mm. paljastui, että opiskelijoiden ongelmia ovat ylipaino, stressi ja hallitsematon netin käyttö (lue lisää: Hyödyllinen, haitallinen netti).

yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu

Kuntun mukaan opiskelijat tiedostavat ongelmansa ja toivovat saavansa niihin apua.

- Stressinhallintaan toivoi apua viidesosa opiskelijoista ja ajanhallintaan 14 prosenttia. Opiskeluongelmiin ja opiskelutaitoihin kaipasi tukea enemmän kuin joka kymmenes opiskelija. Noin 13 prosenttia toivoi apua ihmissuhde/itsetunto-ongelmiin sekä jännittämiseen.

Jännittäminen opiskelutilanteissa voidaan kokea stressaavana, ja se voi rajoittaa tai viivästyttää opintoja. Opiskelijamiehistä 11 % ja -naisista 17 % kokee jännittämisen suurena ongelmana ja lievänä ongelmana yli kolmannes miehistä ja vielä enemmän naisista. Tämä käy ilmi Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen puheviestinnän lehtori Merja Almonkarin seminaariesityksestä.

Opiskelijoiden avunpyyntöihin vastataan mm YTHS:n terveyden edistämistyöllä.

- Opiskelijaikäisten haitalliset tottumukset kuten vähäinen liikunta ja epäterveelliset ruokailutottumukset, runsas alkoholinkäyttö sekä hampaiden huono hoito, ovat usein onneksi vasta riskejä, ja ne eivät välttämättä ole vielä ehtineet aiheuttaa sairauksia. Koska nuorilla terveyskäyttäytymisen muuttamisella voidaan riskejä oleellisesti pienentää ja sairauksia estää, on terveyden edistämistyö YTHS:n keskeinen tehtävä, pohtii Kunttu.

Opiskelijoiden avuksi on tullut myös SYL:n Kyky-hanke, jossa on tehty opiskelukyvyn edistämisen suositukset ja hyvät käytännöt. Kyky-projektin (2011-2013) tavoitteena on vakiinnuttaa opiskelukyvyn edistämistyö yliopistoyhteisöjen toimintaan sekä edistää opiskelijoiden integroitumista, osallistumista ja järjestötoimintaa.

Omenia ja terveystietoa opiskelijoille

Seminaaripäivänä 13.2. vietettiin myös toista kertaa kaikissa YTHS:n toimipisteissä Opiskelijan omppupäivää. Teemapäivän aikana opiskelijoille jaettiin omenia ja tietoa, jotta opiskelijat kiinnittäisivät entistä enemmän huomiota elämäntapoihinsa ja niiden terveellisyyteen.

Omppupäivänä opiskelijoita kannustettiin
huolehtimaan suunterveydestään.

Kuvassa hammashoitaja Otto Sikstus ja
suuhygienisti Laura Rantanen.

YTHS:n Töölön toimipisteessä Helsingissä opiskelijoille jaettiin Omppupäivänä mm. tietoa suunterveydestä. Osastonhoitaja Anu Aatolan mukaan esittelypisteellä vierailleiden asiakkaiden ja säätiöläisten välillä käytiin hyvää keskustelua.

- Opiskelijoille oli järjestetty myös kilpailu, jossa kuvista piti tunnistaa esimerkiksi eroosio, ientulehdus ja karies, lisää Aatola.

Opiskelijan omppupäivänä juhlistettiin samalla 59-vuotiasta säätiötä. YTHS:llä ei kuitenkaan ole aikomusta jäädä eläkkeelle lähivuosina, sillä terveyden edistämistyö opiskelijoiden parissa jatkuu vilkkaana.

Korkeakoulutopiskelijoiden terveystutkimus 2012

Seminaariesitykset

Teksti Sini Kivijärvi
Kuvat Anu Aatola, Tapani Kunttu, YTHS viestintä

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: