02/15 / torstai 12.11.2015

Opiskelijat ovat tyytyväisiä YTHS:n palveluihin

Opiskelijat ovat tyytyväisiä YTHS:n palveluihin

20.01.2013

Asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin lukuvuoden 2011–2012 aikana kaikille YTHS:n omien toimipisteiden palveluihin oikeutetuille. Yleisarvosanan saamastaan hoidosta hyvästä erinomaiseen antoi yli 85 %.

Vastaajista noin puolet antoi puhelimessa / toimipisteessä tehdystä hoidontarpeen arvioinnista erinomaisen tai kiitettävän ja 24 % hyvän arvosanan. Yhteydenoton YTHS:lle sujuvaksi koki 78 % vastaajista. Heistä 86 % koki hoidosta aiheutuneet kustannukset kohtuullisiksi ja 79 % hoitomaksujen maksamisen sujuvaksi.

Vastaajia pyydettiin kyselyssä merkitsemään kehittämistä vaativia toimintoja. Eniten toiveita sai terveys- ja palveluneuvonnan kehittäminen verkkopalveluna (mm. yksilöllistä ohjausta ja hoidon tarpeen arviointia), mikä sai 84 % kaikista merkinnöistä.

Asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin lukuvuoden 2011–2012 aikana kaikille YTHS:n omien toimipisteiden palveluihin oikeutetuille. Asiakastyytyväisyyttä kysyttiin kaikilta riippumatta siitä, olivatko he käyttäneet YTHS:n palveluita.

Vastauksia saatiin 11 293. Vastaajista kolme neljästä oli naisia. Vastanneista 41 % kuului ikäryhmään 23–27-vuotiaat ja joka neljäs ikäryhmään 22-vuotiaat tai alle.

Vastaajista 1 272 ei ollut käyttänyt YTHS:n palveluita. Suurin syy palvelujen käkyttämöttömyyteen oli se, ettei vastaaja kokenut tarvitsevansa terveyspalveluita. Heitä oli noin 30 %. Muista syitä oli työterveyden palvelujen käyttäminen (24 %), yksityisten terveyspalveluiden käyttäminen (7 %) ja  julkisten terveyspalveluiden käyttäminen (5 %).

Kyselyyn vastanneista 97 % opiskeli yliopistossa ja 3 % ammattikorkeakoulussa.

Netin kautta annetussa asiakaspalautteessa eniten kritiikkiä saivat YTHS:n maksut ja maksujärjestelyt
YTHS:lle tuli verkkosivujen kautta yhteensä 548 kappaletta asiakaspalautetta vuonna 2012. Se on 19 palautetta vähemmän kuin vuonna 2011.
Vuonna 2012 eniten (25 %) palautetta tuli maksuihin ja maksujärjestelyihin liittyen. Suurin osa palautteesta oli sävyltään kriittistä. Vuonna 2011 eniten (21 %) palautetta tuli ajanvarauksesta ja hoidontarpeen arvioinnista. Valtaosa tästäkin palautteesta oli kriittistä.
Vuonna 2012 eniten (34 %) positiivista palautetta annettiin asiakkaan hyvästä kohtelusta. Myös edellisenä vuonna eniten (31 %) positiivista palautetta annettiin hyvään kohteluun liittyen.
Vuonna 2012 eniten (35 %) kehitysehdotuksia annettiin maksuihin ja maksujärjestelyihin liittyen. Vuonna 2011 kehitysehdotuksia annettiin eniten (24 %) aiheesta ajanvaraus ja hoidontarpeen arviointi.
Kielitaitoon liittyen asiakaspalautetta tuli vuonna 2012 kaksi kappaletta ja vuonna 2011 yksi kappale.
Lue lisää.


Teksti Hanna Kari
Kuva Rodeo

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: