02/15 / torstai 12.11.2015

HOPE-vertaistukiryhmästä apu opiskelijoiden hammashoitopelkoon

HOPE-vertaistukiryhmästä apu opiskelijoiden hammashoitopelkoon

29.04.2015

Opiskelijoiden hammashoitopelon helpottamiseksi YTHS:n Turun toimipisteessä otettiin 2010 käyttöön moniammatillinen pienryhmämuotoinen interventio. Vertaistukiryhmän nimeksi annettiin HOPE, joka tulee sanoista hoitopelko ja hoitotoive. Kahden vuoden tiiviin ryhmätyöskentelyn tuloksena syntyi väitöskirja sekä hammashoitopelkoisen hoitopolku helpottamaan vastaanottotyötä tekeviä ammattilaisia.

- Hammashoitopelkoisia on vaikea saavuttaa, koska he mieluummin kieltävät ongelman. He useimmiten päätyvät hoitoon akuuttiajan kautta, kertoo suuhygienisti Riitta Myllymäki Tampereen toimipisteestä.

Pienryhmien kokoamiseksi hammashoitopelkoa potevat opiskelijat pyrittiin mahdollisimman laajalti tavoittamaan mainosten avulla. Myös sähköisessä terveyskyselyssä (Sätky) pelosta maininneille opiskelijoille lähetettiin tietoa interventioryhmästä. Kaikki kiinnostuneet opiskelijat haastateltiin ja heidän pelkonsa mitattiin erilaisin mittarein. Lisäksi opiskelijoiden aikaisempia ryhmäkokemuksia sekä sitoutumista kartoitettiin. 

Jokainen pienryhmätapaaminen jakaantui osioihin, joita olivat virittäytyminen, teoria, rentoutus ja vertaistuki. Tapaamisten lisäksi opiskelijat tekivät kotitehtäviä, joihin palattiin seuraavassa ryhmätapaamisessa. He ylläpitivät HOPE-päiväkirjaa, johon he kirjasivat tuntemuksiaan ja edistymistään. Toisesta tapaamiskerrasta lähtien nähtävillä olivat hampaiden paikkaamiseen ja suun puudutukseen tarvittavia välineitä, joita ryhmäläisillä oli mahdollisuus tarkastella. Opiskelijat saivat vierailla myös hammashoitohuoneessa, missä tutustuttiin erilaisiin hoitotoimenpiteisiin ja -ääniin. Pienryhmätapaamisen vertaistukihetken aikana opiskelijat saivat keskustella ja jakaa ajatuksiaan toistensa kanssa. 

Pienryhmän lopuksi järjestettiin päätösjuhla. Opiskelijat saivat myös HOPE-todistuksen. Kaikki ryhmään osallistuneet varasivat ajan hammastarkastukseen. Lisäksi ryhmäläiset ovat tavanneet toisiaan jälkeenpäin. 

- Olen saanut pienryhmämuotoisesta interventiosta hyvät työkalut pelkopotilaan hoitamiseen. Haastattelen ensimmäisellä vastaanottokäynnillä pelkopotilaan ja kirjaan tiedot ylös. Se auttaa hammaslääkäriä kohtamaan hammashoitopelkoa poteva asiakas, Riitta Myllymäki kertoo. 

Suuhygienisti Riitta Myllymäki
YTHS:n Tampereen toimipisteestä.

Mukana HOPE-interventioryhmän toteutuksessa 2010-2011 olivat hammaslääkäri Ulla-Maija Saarni, hammaslääkäri Erja Luukkala-Wardi, fysioterapeutti ja psykoterapeutti Merja Miesvirta, suuhygienisti Riitta Tolonen sekä hammaslääkäri Sirkka Jaakkola. Hänen väitöskirjansa aiheesta julkaistiin tänä keväänä Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella.

Sirkka Jaakkolan väitös Nuoren vahva elämänhallintakyky voi vähentää hammashoitopelon esiintymistä (20.3.2015)
Hammaslääkärilehden 14/2012 artikkeli Helpotusta hammashoitopelkoon pienryhmäinterventiolla

Teksti Sini Kivijärvi
Kuvat Annukka Vuorinen, Juha Lampinen

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: