02/15 / torstai 12.11.2015

Sätkyn kautta suuhun – moniammatillisella yhteistyöllä

Sätkyn kautta suuhun – moniammatillisella yhteistyöllä

29.04.2015

Onhan tänä päivänä kaikille selvää, ettei ihminen ole terve, jos hänellä on huonot hampaat tai vuotavat ikenet?

Kysymys on niin tärkeästä asiasta, että se toivottavasti tiedostetaan kansalaisten joukossa laajalti. Suun ongelmat nimittäin vaikuttavat ruokailuun ja ravintoon, heikentävät kroonisten yleissairauksien hoitotasapainoa ja lisäävät esimerkiksi sydän- ja aivoinfarktin riskiä. Voimme puhua yleisimpien hammas- ja suunsairauksien osalta jopa kansantaudeista. Joka toiselta suomalaiselta löytyy suusta jonkinasteinen – usein oireeton – krooninen tulehdus.

Keskeinen vastuu suunterveydestä on jokaisella itsellään. Tiedossa on, että parhaat tulokset saavutetaan hyvällä omahoidolla ja terveellisillä ruokailutottumuksilla sekä tupakoimattomuudella. Terveydenhuollon ammattilaisten tukea tarvitaan myös säännöllisesti, toiset tiheämmin kuin toiset. Sopiva hoitoväli määräytyy yksilöllisesti. Yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden suunterveyttä arvioimassa ja tukemassa ovat paitsi suun terveydenhuollon ammattilaiset myös muut terveydenhuollon asiantuntijat, kuten terveydenhoitajat.

Terveydenhoitajien lähettämä sähköinen terveyskysely – lempinimeltään Sätky – osana opiskelijoiden terveystarkastusta tavoittaa kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat. Mutta tavoitetaanko Sätkyn kysymyksillä kaikkein eniten tukea tarvitsevat? Entä pystytäänkö kysymyksillä erottamaan ne opiskelijat, jotka pärjäävät pidempään ja hienosti omahoidon varassa ja tarvitsevat terveydenhuollon ammattilaisen apua harvemmin? Onko opiskelijalla tarve esittää omista tavoista kaunisteltu totuus ja aktiivisesti unohtaa hieman heikommin toteutuvat tavat?

Suun terveydentilan ja omien terveystottumusten (mm. ruokailukerrat, harjauskerrat, paikkaustarve, hammashoitopelko) itsearviointi totuudenmukaisesti voi olla opiskelijalle haastavaa. Kun tähän vielä lisätään usein oireettomat suun sairaudet, kiinnityskudossairaudet ja alkuvaiheen karies, voi totuus suun terveydentilasta olla hyvinkin erilainen riippuen siitä, tarkastellaanko asiaa opiskelijan vai suunterveyden ammattilaisen näkökulmasta. Suu on elämäntapojen peili -fraasi on osoittautunut hyvinkin paikkansapitäväksi opiskelijoiden suun terveystarkastuksissa. Ja ne elämäntavat näkyvät varmasti myös terveydenhoitajan vastaanotolla niin hyvässä kuin pahassa.

Kuitenkin opiskelijan terveydentilan kokonaisvaltainen kartoittaminen ja suunterveyden kytkeminen Sätkyn kautta muuhun terveyteen on opiskelijalle ainutlaatuista ja arvostettava asia. Onko meistä kukaan törmännyt oman työhistoriansa aikana esimerkiksi työhöntulotarkastuksessa lomakkeeseen, jossa työterveyshuollon edustaja olisi kysynyt jotain suunterveydestämme, edes sähköisessä muodossa?  Säätiön toimintamalli on opiskelijan terveyttä kokonaisvaltaisesti tukeva ja sitä toteutetaan laadukkaasti moniammatillisesti ja moniasiantuntijuutta hyödyntäen.

Suun terveydenhuolto on tärkeä osa terveydenhuoltoa ja suunterveys kiinteä osa opiskelijan terveyttä.

Anu Aatola
osastonhoitaja

Kuva Juha Aatola

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi:

Lisää uutisia samasta kategoriasta

YTHS uusin silmin