02/15 / torstai 12.11.2015

Esittelyssä YTHS:n johtajaylilääkäri Mikko Murtonen

Esittelyssä YTHS:n johtajaylilääkäri Mikko Murtonen

12.06.2013

- neljän roolin mies

Kerro vähän itsestäsi

Olen 44-vuotias yleislääketieteen erikoislääkäri. Tulin YTHS:lle joulukuussa 2007 Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtajaksi. Työni merkittävimpänä tuloksena koen toistaiseksi Töölön toimipisteen laajennusosan rakennushankkeen toteutumisen säätiön työntekijöiden ja opiskelijoiden kannalta onnistuneella tavalla.

Mitä johtajaylilääkäri tekee?

Työni johtajaylilääkärinä alkoi siten, että jouduin hoitamaan samanaikaisesti myös aiempia tehtäviäni. Näin ollen johtajaylilääkärin tehtävät eivät kaikilta osin ole vielä ehtineet hahmottua minulle. Pitkäaikainen edeltäjäni Markku Kanerva perehdytti minua uuteen rooliin säätiön lääketieteellisenä johtajana. Toimitusjohtajalta olen saanut ohjausta johtajaylilääkärin rooliin säätiön varatoimitusjohtajana.

Koen itselläni olevan neljä roolia. Ensimmäisenä virallisena roolinani on lakisääteinen yksityisen terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan tehtävä ja siihen liittyvä raportointirooli viranomaisten suuntaan. Toimintaamme liittyviin kanteluihin ja muistutuksiin liittyvien selvitysten junailu kuuluu minulle, vaikka tämän tiimoilta onkin paljon vähemmän hommia kuin mitä vuosien takaisessa työssäni kunnallisen terveyskeskuksen ylilääkärinä.

Toinen johtajaylilääkärin keskeinen rooli on toiminnan lääketieteellinen asiantuntijuus. Johtajaylilääkärin on oltava vahvasti tietoinen kenttäväen ajatuksista työstään ja tarpeista kehittää säätiössä tehtävää opiskeluterveydenhuollon työtä. Mietin ja linjaan yhdessä terveyspalvelupäällikön kanssa sitä, mihin yleisterveyden sektorilla tehtävää työtä pitäisi tulevaisuudessa painottaa. Lääketieteelliseen asiantuntijuuteen kuuluu merkittävällä tavalla sektorien välisen yhteistyön ja yhteisen toiminnan kehittämisen edistäminen.

Kolmas roolini liittyy terveyden edistämiseen säätiön toiminnassa. Olen valtakunnallisen terveystyöryhmän puheenjohtaja, ja koen siinä tehtävässä kiteytyvän johtajaylilääkärin työn olennaisimman sisällön: Moniammatillisessa kokoonpanossa yli sektorirajojen ja yhdessä keskeisten kumppanien kanssa tehtävän terveyden edistämisen vastuullinen johtajuus.

Neljännen ison kokonaisuuden muodostavat laboratoriotoimintaan liittyvät tehtävät. Näissä johtajaylilääkärillä on onneksi tukenaan valtakunnallinen laboratoriotoiminnan koordinaattori. Säätiön luovuttua laboratorioylilääkäristä, näiden tehtävien osuus työstä on kasvanut.

Miksi halusit siirtyä Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtajan tehtävistä johtajaylilääkärin tehtäviin?

Minulla jäi Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikössä moni asia kesken. Uusiin tehtäviin siirtyminen olisi siitä näkökulmasta voinut tapahtua pari vuotta myöhemmin. Toisaalta säätiön johtajaylilääkärin tehtävä ei tule hakuun kovin usein, joten tilaisuuteen piti tarttua sen tarjoutuessa. Viisi vuotta samassa tehtävässä on kohtuullisen pitkä aika, ja sikäli aika oli kypsä tilaisuuteen tarttumiselle. Minusta terveyspalveluyksikön johtajan tehtävistä luonnollinen tie etenee joko johtajaylilääkäriksi tai vastaaviin laaja-alaisiin tehtäviin jossain toisessa organisaatiossa. Koen säätiön perustehtävän niin hyvin omaan arvomaailmaani sopivaksi, että säätiöllä eteneminen tuntui enemmän kuin mieluisalta.

Mitä odotat johtajaylilääkärin työltä?

Toivon, että saisin terveyspalveluyksikön johtajan työhön liittyneet rästityöt pikimmiten hoidetuksi ja pääsisin ”kartalle” käymällä jokaisessa terveyspalveluyksikössä. Tämän jälkeen olisin lopultakin kiinni uudessa työssäni. Toivon onnistuvani yhdessä kenttäväen kanssa työmme ammatillisen sisällön jatkuvassa uudistamisessa ja laadukkaiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen toteuttamisessa. Haluan olla rakentamassa säätiön toimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Tämä on mahdollista, jos vuoropuhelu toimii niin säätiön sisällä kuin ulkoisten kumppaniemme kanssa.

Mitä juuri nyt on menossa?

Tähän voisi vastata yhdellä sanalla: Potke-hanke. Potilastietojärjestelmän vaihtaminen puskee tulevat pari vuotta kaikilta suunnilta vastaan. Elämme parhaillaan uuteen järjestelmään liittyvien toiminnallisuuksien määrittelyn aikaa. Potke-hanke tulee olemaan varmasti hektinen puristus, mutta toisaalta se on myös työhömme liittyvien keskeisten kysymysten äärellä käytävää vuoropuhelua. Potke yhdistää säätiön kaikki toimijat.

Miten nyt perheen kissat ja koirat – kuka niistä huolehtii?

Meillä on tosiaan edelleen samat kolme eurooppalaiskissaa kuin säätiölle tullessani – Leo, Ludwig ja Pupu. Neljä vuotta sitten sain puhutuksi meille myös koiran – mutta sillä ehdolla, että ulkoilutusvastuu kuuluu minulle. Cairn-terrieri Tristan eli Riku on saanut minut irrottautumaan töistä ja pitämään huolta itsestäni ulkoilun muodossa.

Johtajaylilääkärin työhön kuuluu myös matkustamista ja usein yllättäenkin pitkäksi venyviä työpäiviä, minkä osasin aavistaa. Tämän vuoksi pyysin lisäaikaa ennen kuin vastasin tahtovani johtajaylilääkäriksi. Tarvitsin kotoa myöntyvän suhtautumisen sille, että ainakin matkapäivinä Rikulle löytyy ulkoiluttaja. Jälleen kerran sain ymmärtää hyvin konkreettisella tavalla sen, miksi aikanaan tahdoin jakaa elämäni itselleni läheisimmän ihmisen kanssa.

Kuva Patrik Floreén

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: