02/15 / torstai 12.11.2015

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden terveydentilassa ei juuri muutosta

12.11.2015

Sähköisiä terveyskyselyjä eli niin sanottuja Sätkyjä lähetettiin viime lukuvuonna yli 14 000 opiskelijalle. Kyselyyn vastasi hiukan alle 9 000 opiskelijaa.

Vastauksiin liittyvien hälytysmerkintöjen perusteella henkilökohtaiseen terveystapaamiseen kutsuttiin yli 40 prosenttia opiskelijoista, kaikki ok -vastauksen sai hiukan alle puolet kyselyyn vastanneista, ja muulle (hoidonmukaiselle) vastaanotolle kutsuttiin noin kolmetoista prosenttia opiskelijoista.

Yleisterveyteen liittyvissä kysymyksissä eniten hälytysmerkintöjä oli oireilussa (2919), alkoholin käytössä (2787), pitkäaikaissairauksissa (1780), sosiaalisten tilanteiden kokemisessa (1760) ja painossa (1485).

Miehillä hälytysmerkintöjä tuli eniten alkoholinkäyttöön liittyen (44 %) ja naisilla oireisiin liittyen (36 %), joissa molempien prosenttiosuus on jonkin verran kasvanut edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Muissa Sätky-tuloksissa ei ole poikkeavuutta edelliseen vuoteen verrattuna.

Tarkastele kuvaa tästä linkistä.

Teksti Hanna Kari

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi: