02/15 / torstai 12.11.2015

Ympäristötyö tuo organisaatiolle rahaa

Ympäristötyö tuo organisaatiolle rahaa

12.06.2013

YTHS:n ympäristötyö käynnistyi 2012 Töölön toimipisteen Green Office -ekopilotilla. Joukko energisiä hoitoalan ammattilaisia kääri hihat ja ryhtyi kiinnittämään huomiota järkeviin työn tekemisen tapoihin.

Ympäristötyön aloittaminen organisaatiossa ei ole helppoa. Sen saattoi helposti todeta, kun YTHS päätti mennä mukaan maailman ympäristötalkoisiin, ja allekirjoitti Green Office -sopimuksen suurimman yksikkönsä eli Töölön toimipisteen ja säätiön hallinnon osalta.

Ekotiimi – Töölön työrukkanen

Töölön toimipisteeseen perustettiin nk. Ekotiimi reippaista ja toimeliaista osastonhoitajista, jotka ryhtyivät saman tien miettimään ekologisempia toimintatapoja; miten heidän osastollaan lajitellaan jätteitä, sammutellaan valoja, printataan, ilmastoidaan hoitohuoneita tai matkustetaan työmatkoja.

Ekotyön starttaus jaettiin eri aihealueisiin, eli eri kuukausina ja vuodenaikoina päätettiin keskittyä vain yhden ympäristöasian kehittämiseen kerrallaan, jotta toiminta integroituisi saman tien osaksi työntekoa ja koulutukselle sekä viestinnälle jäisi enemmän aikaa.

Ekotiimi koki uudet toimintatavat niin järkeviksi, ettei erillisiä strategisia ekosaarnoja tarvittu. Innostus järkevämpään työn tekemisen kulttuuriin syntyi henkilöstöstä itsestään. Vaikka YTHS:lle oli edellisen vuoden aikana luotu oma ympäristöstrategia, se toimi lähinnä suunnannäyttäjänä toiminnan helpottamiseksi niihin asioihin, joihin säätiön ekopaukkuja oli tarkoitus ladata. Innostuksesta kertoi sekin, että henkilöstöltä yhdellä sähköpostilla vapaaehtoisia oto-työntekijöitä nk. ekotsempparityöhön kysyttäessä nimiä listalle kertyi viikossa toistakymmentä.

Hallinnon puolella Töölön ekotyö aloitettiin kovin ei-hallinnollisesti: tonkimalla roskiksia ja jätesopimuksia. Nopeasti havaittiin, kuinka Töölön vanha jätesopimus oli autuaasti vanhentunut, epäasianmukainen ja jopa kallis. Jätelajittelupisteen roskikset eivät täyttäneet tarkoitustaan, ja jätteitä noudettiin kalliisti sellaisinakin päivinä, jolloin jäteastiat ammottivat tyhjyyttään. Oli siis lievästi sanoen aika uusia ja samalla kilpailuttaa jätesopimus. Eikä kulunut kuin muutama kuukausi, kun alkoi syntyä aivan uudenlaista kierrätystehokkuutta. Sekajätepömpeleitä katosi ja samalla jätteiden kuljetuskustannukset putosivat kolmasosalla.

Leikkausmyssyt kylmäpakkauksiksi!

Koska YTHS toimii terveydenhuollon sektorilla, ei ollut helppo löytää valmiita lajitteluohjeita erikoisjätteille kuten vanhoille amalgaameille tai vaikkapa papa-näyteastioille. Mutta YTHS:n aktiivinen hoitohenkilöstö keksi niitä nopeasti itse!

Viikko ensimmäisen Ekotiimin kokouksen jälkeen alkoi intraan ilmestyä ”sektorien hyvät lajittelukäytännöt” -tiivistelmiä, joihin oltiin listattu YTHS:n eri osastojen jo olemassa olevia innovatiivisia tapoja – esim. kuvantamisyksikössä tapoja kierrättää vanhoja sädesuojia (esim. teatterin puvustukseen), hyödyntää ikkunavalaistusta sähkövalojen sijaan tai tilata ultraäänigeeliä viiden litran täyttöpulloissa yksittäisten pullotilausten sijaan. Tai tämä mainio suunterveyden vinkki: uusiokäyttää leikkausmyssy kylmäpakkauksen suojana. Vain mielikuvitus on ollut rajana!

Ympäristötyö leviää uusille paikkakunnille

Ei siis ihme, että YTHS:n Töölön toimipisteen Green Office -toimistotarkastuksessa 12.12.-12 tarkastuksen suorittanut Juha Kortesalmi kiinni tarkastuslausunnossaan Töölön toimipisteessä erikseen säätiön henkilöstön innostunutta ja mukaansatempaavaa tapaa työskennellä yhdessä ympäristöarvojen eteen.

Näin ollen YTHS:n hallituksen oli helppo ottaa seuraava askel: se hyväksyi tarkastusta seuraavana päivänä kokouksessaan Green Office -laajentumisesityksen viidelle muulle ympäristöpaikkakunnalle seuraavan kalenterivuoden aikana. Nämä uudet ekotyöpaikkakunnat ovat Espoo, Turku, Tampere, Oulu ja Kuopio.

Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaan ekotyö jatkuu ja kehittyy kuitenkin myös Töölössä ja säätiön hallinnossa myös tulevina vuosina Green Office -ympäristöperiaatteiden mukaan.

Teksti Sari Krappe
Kuva WWF Suomi

Kommentoi

Otsikko:
Viesti:
Nimi:

Lisää uutisia samasta kategoriasta

YTHS viettää ympäristöystävällisiä teemaviikkoja